วันพฤหัสบดี, มกราคม 24, 2019

คอลลาเจนไตรเปปไทด์   (Collagen Tripeptide)
 
    ได้จากกระบวนการไฮโดรไลซิส หรือกระบวนการตัดด้วยเอนไซม์ที่เฉพาะเจาะจง ระหว่างกระบวนนการนี้จะได้โปรตีนที่ถูกตัดให้เป็นสายที่สั้นลง หลงัจากนนั้ผ่านกระบวนการทำบริสุทธิ์3 ขั้นตอน กระบวนการฆ่าเชือ้ UHT และทำแห้งด้วยวิธี Spray dry หลังจากกระบวนการไฮโดราไลซิส ด้วยกระบวนการกรองแยก 3 ชั้นสารละลายที่ใสหลังจากการละลายคอลลาเจน คอลลาเจนไตรเปปไทด์ มีความบริสุทธิ์สูงเป็นคอลลาเจนที่สามารถถูกย่อยและดูดซึมได้ดี
 

 

คอลคูร่า คอลลาเจน