วันพฤหัสบดี, มกราคม 24, 2019

คอลลาเจนคืออะไร ทำไมจึงสำคัญ!!!???

           โปรตีนธรรมชาติที่พบมากในกระดูกและผิวหนัง มีลักษณะเป็นโครงสร้างตาข่ายหนาแน่นขนาดเล็กมาก เป็นโครงสร้างหลักของกระดูกและผิวหนัง โครงสร้างเหล่านี้จะค่อยๆเสื่อม สลายเองตามอายุที่มากขึ้น เมื่อเรามีอายุมากขึ้น คอลลาเจนในร่างกาย (ผิวหนังและกระดูก) จะเริ่มเสื่อมลง ในขณะที่ร่างกายสามารถสร้างคอลลาเจนออกมาทดแทนได้น้อยลงเรื่อยๆ เมื่อมีอายุ 25 ปีขึ้นไป เมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตคอลลาเจนใหม่ได้ทันตามการสูญเสียของร่างกาย เราจึงจำเป็นต้องรับประทานคอลลาเจนเสริมเพื่อทดแทนคอลลาเจนที่สูญเสียไปตามธรรมชาติ
 
 

คอลคูร่า คอลลาเจน