วันศุกร์, กรกฎาคม 30, 2021

บทความที่น่าสนใจ

COL-CURA COLLAGEN มาจากไหน? มีดียังไง ?

คอลคูร่า คอลลาเจน

             คอลคูร่าคอลลาเจน เป็นคอลลาเจนที่สกัดจากปลาน้ำจืด สายพันธุ์ทิลาเปีย Tilapia (Oreochromis mossambicus ) จากประเทศญี่ปุ่น โดยมีสภาวะการเพาะเลี้ยงแบบระบบปิด น้ำไหลเวียน ควบคุมคุณภาพน้ำ ไม่มีโลหะหนักปนเปื้อน ขนาดบ่อหรือกระชังที่เหมาะสม ควบคุมเชื้อโรคและโรคติดต่อ เลี้ยงอาหารปลาด้วย อาหารจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีการควบคุมปริมาณการให้อาหารที่เหมาะสมเมื่อได้คอลลาเจนที่สกัดจากปลาแล้ว จะนำไปผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิส หรือกระบวนการตัดด้วยเอนไซม์ที่เฉพาะเจาะจง ระหว่างกระบวนการนี้จะได้โปรตีนที่ถูกตัดให้เป็นสายที่สั้นลง หลังจากนั้นผ่านกระบวนการทำบริสุทธิ์ 3 ขั้นตอนกระบวนการฆ่าเชื้อ UHT และทำแห้งด้วยวิธี Spray dry ทำให้ได้เป็น คอลลาเจนเปปไทด์ ที่มีความบริสุทธิ์สูงและเป็นคอลลาเจนที่สามารถถูกย่อยและดูดซึมได้ 100%

 

 

คอลคูร่า คอลลาเจน

คอลคูร่าคอลลาเจน ดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปอย่างไร? 

1. เป็นคอลลาเจนเปปไทด์แท้บริสุทธิ์100% ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่ใส่สารวัตถุกันเสีย และสารปรุงแต่งกลิ่นรส แต่ไม่มีกลิ่นคาว ดื่มง่าย ละลายน้ำได้เร็ว
2.มีโมเลกุลพิเศษขนาดเล็กพิเศษ คือ 500 Dalton จึงมีประสิทธิภาพในการดูดซึมเหนือกว่าคอลลาเจนทั่วไป คือสามารถดูดซึมได้ดีถึง100%
3.ผลิตด้วยเทคนิคพิเศษ มีกรดอะมิโนชนิดไฮดรอกซีโพรลีน (Hyp) ที่พบเฉพาะในคอลลาเจนในปริมาณที่เหมาะสม 
4.สามารถเพิ่มการสร้างกรดไฮยาลูรอนิก(Hyaluronic acid) เป็นส่วนประกอบหลักของน้ำไขข้อ หล่อเลี้ยงข้อต่อ และมีบทบาทสำคัญช่วยให้ผิวหนังสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากกว่าปกติ

ทำไมต้องเป็น COL-CURA COLLAGEN

ข้อที่1 เพราะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์บริสุทธ์ 100%

คอลคูร่าคอลลาเจน ผลิตด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิส  ทำให้ได้คอลลาเจนเปปไทด์ ที่มีความบริสุทธิ์ 100%

ข้อที่2 เพราะเล็ก จึงซึมลึก

คอลคูร่าคอลลาเจน มี ขนาดโมเลกุลเพียง 500 dalton ซึ่งเล็กมาเป็นพิเศษ จึงมีประสิทธิภาพในการดูดซึมไปใช้ได้100% เหนือกว่าคอลลาเจนทั่วไป

ข้อที่3 เพราะเพิ่มการสร้างกรดไฮยาลูรอนิก(Hyaluronic acid)

คอลคูร่าคอลลาเจนสามารถช่วยเพิ่มการสร้างกรดไฮยาลูรอนิก(Hyaluronic acid) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำไขข้อ หล่อเลี้ยงข้อต่อ ช่วยบรรเทาอาการปวด เสียว ในข้อเข่า ข้อต่อ หรืออาการ “ข้อเข่าเสื่อม” ปวดขา ขณะขึ้นลงบันได ลุกนั่ง มีเสียงในข้อเข่าในกระดูก ทำให้สามารถประกอบกิจกรรม เคลื่อนไหวต่างๆได้คล่องสะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างข้อและกระดูกให้แข็งแรงด้วย
คอลคูร่า คอลลาเจน

X-RAY แบบเจาะลึกทุกชั้นผิว ทำไมคอลลาเจนจึงสำคัญ!!

คอลลาเจนคืออะไร ทำไมจึงสำคัญ!!!???

           โปรตีนธรรมชาติที่พบมากในกระดูกและผิวหนัง มีลักษณะเป็นโครงสร้างตาข่ายหนาแน่นขนาดเล็กมาก เป็นโครงสร้างหลักของกระดูกและผิวหนัง โครงสร้างเหล่านี้จะค่อยๆเสื่อม สลายเองตามอายุที่มากขึ้น เมื่อเรามีอายุมากขึ้น คอลลาเจนในร่างกาย (ผิวหนังและกระดูก) จะเริ่มเสื่อมลง ในขณะที่ร่างกายสามารถสร้างคอลลาเจนออกมาทดแทนได้น้อยลงเรื่อยๆ เมื่อมีอายุ 25 ปีขึ้นไป เมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตคอลลาเจนใหม่ได้ทันตามการสูญเสียของร่างกาย เราจึงจำเป็นต้องรับประทานคอลลาเจนเสริมเพื่อทดแทนคอลลาเจนที่สูญเสียไปตามธรรมชาติ
 
 

คอลคูร่า คอลลาเจน

ทำไมร่างกายต้องการคอลลาเจน?

         เมื่อเรามีอายุมากขึ้น คอลลาเจนในร่างกาย (ผิวหนังและกระดูก) จะเริ่มเสื่อมลงในขณะที่ร่างกายสามารถสร้างคอลลาเจนออกมาทดแทนได้น้อยลงเรื่อยๆ เมื่อมีอายุ 25 ปีขึ้นไป เมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตคอลลาเจนใหม่ได้ทันตามการสูญเสียของร่างกาย เราจึงจำเป็นต้องรับประทานคอลลาเจนเสริมเพื่อทดแทนคอลลาเจนที่สูญเสียไปตามธรรมชาติ
 ประโยชน์ของคอลลาเจน
 1.  ช่วยเสริมสร้างข้อและกระดูกให้แข็งแรง
2.  มีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวด เสียว ในข้อเข่า ข้อต่อ หรืออาการ “ข้อ เข่าเสื่อม” ปวดขา ขณะขึ้น-ลงบันได ลุก-นั่ง มีเสียงในข้อเข่าในกระดูก สามารถประกอบกิจกรรม เคลื่อนไหวต่างๆได้คล่องสะดวกขึ้น
3.  เสริมสร้างการสร้างคอลลาเจน และเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิว 
4.  เพิ่มระดับการอุ้มน้ำในผิวชั้นนอก
5.  บำรุงผิวให้เรียบเนียน และลดริ้วรอย
6.  เสริมสร้างโครงสร้างข้อต่อที่ได้รับความเสียหาย 
7.  ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของหลอดเลือดหัวใจ
8.  ช่วยให้ผิวพรรณแลดูกระชับและอ่อนเยาว์ลง คอลลาเจนเปปไทด์จากปลา มีกรดอะมิโนชนิดไฮดรอกซีโพร-ลีนในปริมาณที่เหมาะสม สามารถถูกดูด ซึมได้ง่าย ช่วยให้เกิดการดูดซึมของวิตามินและแร่ธาตุอื่นสูง จึงช่วยให้การ น าไปสร้างเป็นคอลลาเจนในชั้นผิวหนังเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
 

 

คอลคูร่า คอลลาเจน

คอลลาเจนไตรเปปไทด์ คืออะไร???

คอลลาเจนไตรเปปไทด์   (Collagen Tripeptide)
 
    ได้จากกระบวนการไฮโดรไลซิส หรือกระบวนการตัดด้วยเอนไซม์ที่เฉพาะเจาะจง ระหว่างกระบวนนการนี้จะได้โปรตีนที่ถูกตัดให้เป็นสายที่สั้นลง หลงัจากนนั้ผ่านกระบวนการทำบริสุทธิ์3 ขั้นตอน กระบวนการฆ่าเชือ้ UHT และทำแห้งด้วยวิธี Spray dry หลังจากกระบวนการไฮโดราไลซิส ด้วยกระบวนการกรองแยก 3 ชั้นสารละลายที่ใสหลังจากการละลายคอลลาเจน คอลลาเจนไตรเปปไทด์ มีความบริสุทธิ์สูงเป็นคอลลาเจนที่สามารถถูกย่อยและดูดซึมได้ดี
 

 

คอลคูร่า คอลลาเจน